• Kancelaria
  • Doradztwo
  • Wiedza
  • Kontakt
  • EN
"Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe." Horatius
"Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij." Horacy
Chcesz dojść do celu, dobry pomysł to pierwszy krok
Fotografia © Paweł Wieczorek
"Navigare necesse est, vivere non est necesse." Gnaeus Pompeius Magnus
"Żeglowanie jest konieczne, życie nie." Pompejusz Wielki
nawigujemy po niespokojnych wodach codzienności
Fotografia © Paweł Wieczorek
"Tanta vis probitatis est, ut eam (…) in hoste etiam diligamus" Cicero
"Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika." Cyceron
Zaufanie jest odwzajemnieniem lojalności
Fotografia © Paweł Wieczorek
"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem" William of Ockham
"Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność." William Ockham
Istotą sprawy jest dostrzec istotę rzeczy
Fotografia © Paweł Wieczorek
"Si vis pacem, para bellum" Titus Livius
"Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny." Liwiusz
Dobre rozwiązania to rozwiązania na trudne czasy
Fotografia © Paweł Wieczorek

Kancelaria

“Muszyński i Partnerzy” to kancelaria adwokacka świadcząca usługi prawne dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Twórcą kancelarii jest mec. Jakub Muszyński, którego doświadczenie związane z pomocą prawną świadczoną na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób tymi podmiotami zarządzającymi, stanowi kamień węgielny jej funkcjonowania.

Jako nieliczna w branży Kancelaria specjalizuje się w diagnozowaniu i przeciwdziałaniu wszelkim zagrożeniom związanym z zawieraniem umów i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Optymalna struktura organizacyjna oraz ład korporacyjny stanowi narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Budowanie wartości i optymalizacja zysków stworzonego przedsiębiorstwa nie może się obejść bez doświadczonego w tym zakresie doradcy.

Fotografia © Paweł Wieczorek

Doradztwo

Doradzamy przedsiębiorcom, poszukującym właściwej formy prawnej dla prowadzonej przez siebie działalności.

Obowiązki członków władz spółek kapitałowych, wspólników spółek osobowych oraz odpowiedzialność za ich naruszenie to zagadnienia stanowiące główny przedmiot naszego doradztwa.
Dzielimy się swoim wieloletnim doświadczeniem nabytym skutkiem współpracy z podmiotami zajmującymi pozycje liderów w swoich branżach.

Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego jest realnym zagrożeniem związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Właściwa porada prawna pozwoli na ukształtowanie stosunków prawnych oraz zastosowanie instytucji umożliwiających bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Fotografia © Paweł Wieczorek

Wiedza

Dla stworzenia struktury pozwalającej na bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, konieczne jest zastosowanie niestandardowych rozwiązań oraz znajomość przepisów, które w sposób bezpośredni oddziałują na prawa i obowiązki organów zarządzających oraz bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Poniżej przedstawiamy ewentualne skutki znajomości i nieznajomości tych rozwiązań i obowiązującego prawa.

Fotografia © Paweł Wieczorek